ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 26 - 2015 (22-06...28-06)
1. Τηλεοπτικά
Τίτλος Πώληση Προηγούμενη
πώληση
Μεταβολή (%)
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ 51.730 53.550 -1.820 -3,4%
ΤΗΛΕΡΑΜΑ 42.570 42.830 -260 -0,6%
7 ΜΕΡΕΣ TV 28.230 20.790 7.440 35,8%
TV24 25.640 28.320 -2.680 -9,5%
TiVi ΣΙΡΙΑΛ 25.170 26.370 -1.200 -4,6%
MY tv mag 14.550 15.250 -700 -4,6%
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 8.330 8.330 0 0,0%
TV ΖΑΠΙΝΓΚ 7.030 7.720 -690 -8,9%
Τηλεοραση Οικογενειακη 4.000 3.790 210 5,5%
207.250 206.950 300 0,1%
3. Ποικίλης ύλης
Τίτλος Πώληση Προηγούμενη
πώληση
Μεταβολή (%)
you-weekly magazine 15.120 18.770 -3.650 -19,4%
OK 15.080 16.100 -1.020 -6,3%
HELLO 14.500 16.020 -1.520 -9,5%
ΕΓΩ WEEKLY 14.080 15.300 -1.220 -8,0%
YES-Star magazine 9.740 9.840 -100 -1,0%
YEAH 9.090 9.840 -750 -7,6%
CIAO MAGAZINE 6.560 6.310 250 4,0%
TV show 5.810 5.820 -10 -0,2%
ΧΑΙ 3.070 3.900 -830 -21,3%
93.050 101.900 -8.850 -8,7%
4. Οδηγοί πόλης
Τίτλος Πώληση Προηγούμενη
πώληση
Μεταβολή (%)
ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ 7.020 8.700 -1.680 -19,3%
7.020 8.700 -1.680 -19,3%
6. Ελευθέρου χρόνου
Τίτλος Πώληση Προηγούμενη
πώληση
Μεταβολή (%)
ΤΕΣΤ 12.450 12.170 280 2,3%
12.450 12.170 280 2,3%
8. Επικαιρότητα-Κοινωνία
Τίτλος Πώληση Προηγούμενη
πώληση
Μεταβολή (%)
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 3.130 3.400 -270 -7,9%
3.130 3.400 -270 -7,9%
Πωλήσεις επαρχίας: εκτίμηση (±3%)